ترکیه پلاس
همگام مطمئن شما در ترکیه

جهت مشاوره با کارشناسان ما

دیدگاه ما

شرکت تکیه پلاس در حیطه فعالیت خود

سعی در انتخاب بهترین برای مشتریان خود

به دلیل استقبال مهاجرین برای زندگی در کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم. از مشکلات زندگی در استانبول بگوییم، روزمره‌ها را بیان کنیم، از مشکلات ثبت شرکت یا خرید خانه صحبت کنیم

خانه مناسب برای تمام سلایق

کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

قیمت های رقابتی

کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

سرمایگذاری مناسب

کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

مشاوره در هرگونه زمینه مهاجرتی و سرمایگذاری

کارشناسان ترکیه پلاس آماده مشاوره رایگان

کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

برای شروع زندگی زیبا

خانه ی رویایی خود را انتخاب کنید

Home 3

Home 2

Home 1

آتاکوی

TP-1001

Esenyurt

هدف خود را انتخاب کنید

بقیه مسیر را به ترکیه پلاس بسپارید

سرمایه گذاری

 مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

مشاوره

 مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

خرید ملک

مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم

امور اقامتی

 مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم.

خرید سیم کارت
اقامت توریستی ترکیه اقامتی است که برای مدت یکسال به متقاضی اجازه
خرید خودرو
شهریه دانشگاههای خصوصی برای تحصیل در ترکیه در سال تحصیلی ۲۰۱۵-۲۰۱
سرمایگذاری
پاسپورت ترکیه در بین ۳۰ پاسپورت ارزشمند دنیا قرار دارد. هنگامی که ما قصد داریم
اجاره ملک در ترکیه
... پاسپورت ترکیه در بین ۳۰ پاسپورت ارزشمند دنیا قرار دارد. هنگامی که ما قصد داریم
بازارهای محلی
... پاسپورت ترکیه در بین ۳۰ پاسپورت ارزشمند دنیا قرار دارد. هنگامی که ما قصد داریم

رضایت مشتری تنها هدف ماست

به دلیل استقبال مهاجرین برای زندگی در کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم. از مشکلات زندگی در استانبول بگوییم، روزمره‌ها را بیان کنیم، از مشکلات ثبت شرکت یا خرید خانه صحبت کنیم
TurkiyePlus
Admin

ما بهترین خدمات را ارائه می دهیم

ما بهترین راه ها را برای موفقیت کامل شما

در مهاجرت به شما نشان می دهیم

به دلیل استقبال مهاجرین برای زندگی در کشور ترکیه و مخصوصا شهر بزرگ استانبول؛ در این مقاله در این مقاله قصد داریم ‏برخی نکات ضروری را به شما برای زندگی در شهر استانبول بگوییم. از مشکلات زندگی در استانبول بگوییم، روزمره‌ها را بیان کنیم، از مشکلات ثبت شرکت یا خرید خانه صحبت کنیم

همکاری با پروژه های