پاسپورت ترکیه در بین 30  پاسپورت ارزشمند دنیا قراردارد  درترکیه 4 نوع پاسپورت وجود دارد انواع پاسپورت ترکیه باتوجه به جایگاه سیاسی ونوع کار فردمیتواند متفاوت باشدولی هرشهروند وتبعه کشور ترکیه می تواند به راحتی پاسپورت خود را دریافت نمایید.

پاسپورت قرمز:برای شهروندان عادی واتباع خارجی دارای اقامت ترکیه که از طریق شرکت در طرحهای سرمایه گذاری نظیر خرید ملک در ترکیه این پاسپورت را دریافت کنندوبطور کل شهروندان عادی ترکیه

پاسپورت سبز :پاسپورت سبز ویژه افراد خاصی به مانند نمایندگان مجلس ومدیران وکارکنان درجه 1 2 3میباشد

پاسپورت سیاه :اعضای دیوان عالی کشوری روسای جمهورسابق فرمانداران روسای شهرداری های استان دیوان عالی عدالت پاسپورت مشکی دارند.

پاسپورت خاکستری :پاسپورت خاکستری به ماموران دولتی و روزنامه نگارانی که نمی توانند پاسپورت خصوصی یا دیپلماتیک بگیرند وافرادی که برای ماموریتهای خارجی اعزام میشوند اعطا میگردد

شهروندان کشورترکیه میتوانند با اخذ ویزای فرودگاهی که به محض رسیدن به فرودگاه های کشورمقصد صادر میشود هفت کشور دنیا نیز برای دارندگان پاسپورت ترکیه ویزای آنلاین صادر میکنند.پاسپورت کشور ترکیه یکی از معتبرترین و مهمترین پاسپورتها را دربین همسایگان خود بخصوص ایران دارد.

بنابر رایزنی های دولت ترکیه این کشور درتلاش است تابامذاکرات پی درپی عقد قراردادوپیوستن به اتحادیه اروپا در لیست کشورهای این اتحادیه معتبر وبین المللی قرارگیرد.