خدمات شرکت ترکیه پلاس

دریافت اقامت دائم ترکیه

اول از همه باید بدونین ثبت شرکت رو خودتون به تنهایی یا از طریق شرکت های ایرانی نمیتونین انجام بدین چون تماما مشاور مالی باید مدارک شما و ثبت رو انجام بدهاول از همه باید بدونین ثبت شرکت رو خودتون به تنهایی یا از طریق شرکت های ایرانی نمیتونین انجام بدین چون تماما مشاور مالی باید مدارک شما و ثبت رو انجام بده

1245776.jpg
1081807.jpg

همکاری با اطمینان خاطر

اول از همه باید بدونین ثبت شرکت رو خودتون به تنهایی یا از طریق شرکت های ایرانی نمیتونین انجام بدین چون تماما مشاور مالی باید مدارک شما و ثبت رو انجام بده

خدمات ما

مشاوره سرمایگذاری

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

سرمایگذاری ملکی

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

تجارت و سرمایگذاری

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

وکلای قانونی

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

تراسفر و تور بازدید

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

مشاوره 24 ساعته برای مشتریان

شما میتونید با اعلام مشاغل مختلف فعالیت داشته باشید و حتی در مناقصات ترک شرکت کنید

شهر خود را جهت سرمایگذاری انتخاب کنید

ANKARA

IZMIR

ANTALYA

ISTANBUL

همکاری با بهترین پروژه های ملکی

تور بازدید از تمامی پروژه ها

تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها

تور مجازی پروژه ها

تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها

خرید مطمئن

تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها تور بازدید از تمامی پروژه ها