درترکیه داروخانه های شبانه روزی همانند آنچه در ایران رواج دارند فعالیت نمیکنند درایران برخی داروخانه ها خاص هستند که همیشه فعالند وبه آنها داروخانه های شبانه روزی گفته میشودولی در ترکیه داروخانه های شبانه روزی دایمی نیستند یعنی هرداروخانه در طی ماه موظف است یک شب بصورت شبانه روزی فعالیت کند ساعت کار داروخانه ها در ترکیه معمولا تا 7عصر است ولی اگر بعداز این ساعت نیاز به خرید دارو داشتید باید به داروخانه های شیفت شب مراجعه کنید درهر محله داروخانه ها بصورت گردشی در لیست شیفت شب قرارمیگیرندومعمولا در روزهای تعطیل فقط یک داروخانه درهرمنطقه خدمات رسانی میکند.

کشورترکیه یکی از کشورهایی است که در زمینه پزشکی دستاوردهای زیادی داشته است ودرحال تبدیل شدن به یک کشورمدیکال توریسم یا به اصطلاح گردشگری پزشکی میباشد در خصوص رشته داروسازی وبازکردن داروخانه وتحصیل در رشته داروسازی در ترکیه شرایط خاص خود را دارد وحتی خارجیان نمی توانند برای خود داروخانه باز کنند.

بااپلیکیشن داروخانه های استانبول  که به راحتی به نزدیکترین داروخانه ها با توجه به محل استقرار خود ویا کلیه داروخانه هادرهرمنطقه دست خواهید یافت از خصوصیات این اپلیکیشن پیدا کردن آدرس وتلفن داروخانه مورد نظر ولینک شدن آن به برنامه های مسیریابی وهمچنین ساعات کار داروخانه ها میباشد.

iECZANE , NOBATCI اپلیکیشنهای داروخانه های  ترکیه :