هرساله در تاریخ دهم نوامبر زندگی در ترکیه بمدت یک دقیقه متوقف میشود مصطفی کمال پاشا معروف به آتاترک به معنی پدر ترکها که در تاریخ 30 ژانویه سال 1881 به دنیا آمده است بنیانگذار جمهوری ترکیه به عنوان دولت مردی بزرگ فرمانده جنگ استقلال و رهبر تغییرات واصلاحات بنیادی در ترکیه مدرن است مردم ترکیه هرسال دهم نوامبر راس ساعت 9:05 صبح که لحظه در گذشت آتاترک است با یک دقیقه سکوت وخواندن سرود ملی کشور به بنیانگذار جمهوری ترکیه ادای احترام کردند

مصطفی کمال پاشا استعداد شگرفی در امور نظامی داشت چنان که در نبرد چناق قلعه باشعار نمی توانید از چناق قلعه بگذرید با سپاهی کوچک در برابر تهاجم نیروی دریایی بریتانیا وفرانسه ایستاد ومانع تصرف استانبول شداقدامات آتاترک عبارتنداز :مبارزه در برابر روحانیون مبارز وکشف حجاب واجباری کردن …پوشاک اروپایی و ترویج ملی گرایی ترک وجدا کردن دین از سیاست وقانونی کردن حق رای زنان وتغییر خط عربی زبان به خط لاتین و

کمال آتاترک روز 10 نوامبر 1938 در گذشت و آرامگاه او معروف به آنیت کابیر در شهر آنکارا قراردارد وهمه ساله ساعت 9:05 یک دقیقه مراسم سکوت به مناسبت در گذشت بنیان گذار ترکیه نوین مصطفی کمال آتاترک وبه دنبال آن به صد درآمدن زنگ مدارس و آژیر پایگاههادر ساعت 9:06لحظه وفات وی برگزار میشود

آتاترک در زمان بازدید از استانبول کاخ دلما باغچه بعنوان محل سکونت او مورد استفاده قرار میگرفت ومهمترین حادثه ای که شوک همگان را برانگیخت این بود که دراین کاخ فوت آتاترک در سال 1938 میلادی بوده که درست بعد از فوت آتاترک ساعتهای کاخ دولما باغچه روی ساعت 9:05 که ساعت مرگ اورا نشان میدهد از حرکت ایستاده است واین موضوع باعث حیرت تمامی افراد شده است.