تلفن گویا برای بیماران بین المللی درترکیه برای خارجی ها راه اندازی شده است وزارت بهداشت ترکیه به جهت کمک به گردشگران خارجی وتوسعه توریسم پزشکی سامانه تلفن گویا را برای رسیدگی به بیماران خارجی راه اندازی کرده است این سامانه در 7روز هفته  و24 ساعته به 6 زبان برای افرادی که درچارچوب توریسم پزشکی به سازمانهای ترکیه مراجعه میکنند

این سامانه به زبانهای انگلیسی آلمانی فرانسوی روسی فارسی وعربی به بیماران خارجی خدمات ارایه میدهدومشکلات بیماران را به پزشکان انتقال میدهندواین مجموعه زیر نظر دفتر توریسم پزشکی اداره کل خدمات بهداشتی است در ضمن بیماران میتوانند به از طریق شماره تلفن  08502883838 بصورت رایگان تماس بگیرن وبا انتخاب یکی از زبانهایی که گفته شد مشکل خود را مطرح کنند که بعداز شماره عدد 5 را بگیرید تا با مترجم فارسی ارتباط بگیرین