بیمه داسک (DASK) در ترکیه چیست؟

1 نوامبر 2021
0 نظر
بیمه داسک (DASK) در ترکیه چیست؟ - ترکیه پلاس

بیمه داسک (DASK) در ترکیه چیست؟

دوستان و همراهان ترکیه پلاس سلام روزتون بخیر. در این پست فوق العاده مهم سعی داریم در مورد اینکه بیمه داسک (DASK) در ترکیه چیست؟ با شما عزیزان صحبت کنیم. بیمه داسک در واقع به عنوان «بیمه اجباری بلایای طبیعی در ترکیه» شناخته می شود و با هدف بیمه زلزله و بلایای طبیعی ناشی از آن شامل آتش سوزی، انفجار، رانش زمین، سونامی و … شروع به فعالیت نمود. این مرکز با همکاری شرکت های بیمه، آژانس های بیمه و بانک ها در جهت بیمه اجباری زلزله در سطح کشور ترکیه فعالیت می کند.

جالبه بدونید بیمه داسک در ترکیه برای تمامی واحد های مسکونی ساخته شده در این کشور اجباری بوده و بدون این بیمه نامه امکان دریافت انشعاب آب، انشعاب برق و بسیاری از ملزومات زندگی وجود نخواهد داشت. داسک (DASK) در زمان بروز زلزله خسارت وارده را به صورت کلی و یا جزئی بسته به سقف تعهد نوشته شده در بیمه نامه تقبل می کند.

بیمه داسک که با اجبار دولت ترکیه راه اندازی شد؛ توسط هیئت مدیره ۷ نفره مدیریت می شود و دائما از طرف معاون وزارت خزانه داری ترکیه بررسی می شود. همانطور که گفتیم داشتن بیمه داسک (DASK) اجباری بوده و بیمه ای است که باید هر سال تمدید شود تا خسارت هایی که ممکن است در خانه ها در اثر زلزله رخ دهد، به گونه ‌ای که بیش از حداکثر ضمانت نباشد را تأمین کند.

موارد تحت پوشش بیمه داسک (DASK)

این بیمه که اجباری هم هست با هدف بیمه زلزله و بلایای طبیعی ناشی از آن شامل آتش سوزی، انفجار، رانش زمین، سونامی و … شروع به فعالیت نمود و در صورت وقوع بلایای طبیعی تا سقف تعهد اختصاص یافته برای هر بیمه نامه، خسارت از طرف بیمه داسک به صورت نقدی پرداخت می شود؛ مهم نیست خسارت وارده جزئی یا کلی باشد تحت هر شرایط باز هم تحت ضمانت و حمایت بیمه داسک خواهد بود.

بخش های واحد مسکونی (خانه) که تحت پوشش بیمه داسک قرار می گیرد عبارتند از:

 • پی و فونداسیون خانه (Temeller)
 • دیوارهای اصلی (Ana duvarlar)
 • دیوارهای جداکننده مشترک (Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar)
 • دیوارهای نگه دارنده (İstinat duvarları)
 • دیوارهای منطقه باغچه (Bahçe duvarları)
 • سقف و کف خانه (Tavan ve tabanlar)
 • پله ها (Merdivenler)
 • آسانسور ها (Asansörler)
 • پاگرد در پله (Sahanlıklar)
 • راه رو (Koridor)
 • سقف ها (Çatılar)
 • کنج ها (Bacalar)
 • قطعات مکمل ساختمان (Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri)

مواردی که خارج از پوشش بیمه اجباری داسک می باشد

موارد زیر خارج از پوشش بیمه داسک بوده و هزینه خسارت وارده به آن ها تعلق نمی گیرد:

 • هزینه برداشت آوار (Enkaz kaldırma masrafları)
 • از دست دادن سود خانه (Kar kaybı)
 • توقف مشاغل (İş durması)
 • محروم ماندن از اجاره خانه (Kira mahrumiyeti)
 • هزینه های مربوط به اقامتگاه و محل کار جایگزین (Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları)
 • مسئولیت های مالی و سایر ضررهای غیرمستقیم دیگر که ممکن است در غیر این صورت مطالبه شوند
 • خسارت هر گونه کالای قابل حمل و موارد مشابه (Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri)
 • خسارت مربوط به آسیب های بدنی و وفات (Tüm bedeni zararlar ve vefat)
 • درخواست وجه بابت خسارت معنوی (Manevi tazminat talepleri)
 • خسارت هایی به غیر از آتش سوزی، انفجار، سونامی یا رانش زمین ناشی از زلزله و زلزله زدگی
 • صرف نظر از زلزله، خسارات ناشی از ساختمان به دلیل ساختار ناقص آن در گذر زمان

حداکثر پوشش مالی بیمه داسک

بیمه داسک با شعار “زلزله می گذرد و زندگی ادامه خواهد داشت”، هر ساله حداکثر پوشش بیمه ای را با توجه به افزایش هزینه های ساخت و ساز تعیین می کند. بر این اساس حداکثر مبلغ پوشش بیمه داسک در انواع ساختمان ها از اول ژانویه سال ۲۰۲۰، ۲۴۰ هزار لیر است.

ضمن تعیین حداکثر پوشش مالی خسارت، هزینه بازسازی مسکن تخریب شده (به استثنای ارزش طرح) در نظر گرفته می شود. مبلغ پوشش (هزینه بیمه) بیمه شده با توجه به اندازه و ساختار محل سکونت تعیین می شود، مشروط بر اینکه بیش از حداکثر میزان پوشش نباشد.

اگر ارزش مسکن بیش از حداکثر مبلغ واریزی باشد که توسط بیمه داسک (DASK) ارائه می شود، بیمه شده می تواند به صورت اختیاری برای بیش از سهم از شرکت های بیمه پوشش اضافی دریافت کند. برای این کار، باید بیمه خانه را از شرکت های بیمه خصوصی بگیرید.

چه ساختمان هایی تحت پوشش بیمه داسک خواهند بود؟

بر طبق قانون ۶۳۰۵ کشور ترکیه در موردحوادث و بلایای طبیعی، ساختمان های زیر تحت پوشش بیمه داسک خواهند بود:

 • بناهایی که به عنوان مسکن بر روی املاک غیرمنقول ساخته شده با عنوان و مالکیت خصوصی ساخته شده اند
 • بخش های مستقل در محدوده قانون ۶۳۴ مربوط به مالکیت
 • بخش های مستقل در داخل این ساختمان ها که برای اهداف تجاری، اداری و مشابه استفاده می شوند
 • مسکن ساخته شده توسط دولت یا با وام دولت به دلیل بلایای طبیعی
 • خانه های تعاونی که سند تاپو (Tapu) برای آنها هنوز اختصاص نیافته است
 • خانه هایی که هنوز تاپو به صاحب آن (اسما) تخصیص نیافته است و در وصف سند تاپو (Arsa) نوشته شده باشد

برای موارد بالا بیمه داسک شامل می شود.

لازم به ذکر است که، خانه هایی که هنوز سند (تاپو) مستقل نداشته و قبل از سال ۲۰۰۰ ساخته شده اند، می توانند براساس اعلام بیمه گر و با در نظر گرفتن اطلاعات مربوط به سند زمین بیمه شوند.

پیام بگذارید